Inbjudan till Kick-Off Purple Flag

Datum/Tid: 10 april 2019, Kl. 7:30-9:40
Plats: Halmstads Teater

OBS! Sista anmälningsdagen är den 5 april.

Frukosten serveras fr.o.m. kl. 7:30 och kan förtäras under mötets gång.
Meddela eventuella allergier i samband med anmälan.

BAKGRUND
Halmstad har inlett ett samarbete med Svenska Stadskärnor med målet att skapa en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med variationsrikt utbud för alla. Arbetsprocessen pågår under ett år och syftet är att tillsammans och i samverkan skapa förutsättningar för ett ekonomiskt och social hållbart Purple Flag-område med ett varierat utbud av upplevelser och aktiviter efter kontorstid. Du är en viktig medspelare i denna process och vi ser fram emot din medverkan. 

PROGRAM
1. Välkommen. Presentation av deltagarna inom Purple Flag-området.
2. Vad är Purple Flag och vad gör Svenska Stadskärnor?
3. Vad är syftet med kvällsekonomin?
4. Processens 5 steg, 5 fokusområden och 4 tidszoner
5. Nulägesanalysen - starka & svaga sidor, hot & möjligheter
6. Grupparbete med följande frågor som ska besvaras:
- Vilket geografiskt Purpe Flag-område ska vi välja?
- Vilken kompetens och vilka erfarenheter, aktörer och eldsjälar behöver vi?
- Hur kan vi förstärka/förbättra vårt område?
7. Hur går vi gemensamt vidare? Frågor och svar

Underlaget sammanställs av koordinatorn och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.  
 
Välkommen!
 
Sapna Billengren Lindström - Halmstads kommun, Per Arbin - Fastighetsägarna, Sanna & Johan - Halmstads City

Anmälan Workshop