Vi vill att Halmstad skall ha en trygg, attraktiv och levande stadskärna under dygnets alla timmar

Hur? 
Vi har beslutat att genomgå ett ettårigt certifiereringsprogram som heter Purple Flag. Detta är en
internationellt erkänd arbetsmodell som tagits fram i Storbritannien och senare anpassats för Svenska
krav och standarder genom branschorganisationen Svenska Stadskärnor. Purple Flag-modellen ger en
grogrund för ökad tillväxt, sysselsättning och bättre lönsamhet. Den innefattar korta och långsiktiga
åtgärder som går både på djupet och bredden, och kompletterar och förstärker det arbete som redan
görs i städer och kommuner.

Du kan läsa mer om programmet här: https://www.svenskastadskarnor.se/purpleflag-modellen/

Vårt mål är att hela stadskärnan skall vara Purple Flag-certifierad inom en treårsperiod