Om oss

Halmstads City ska genom samordnad marknadsföring förstärka & utveckla Halmstads City som kommersiellt och kulturellt centrum samt ha kontakt med Halmstads kommun, delta i plan- och planeringsfrågor samt samarbeta med fastighetsägarna.

För att på bästa sätt arbeta efter vår affärsidé bildades Halmstads City Utveckling AB 1992. Detta bolag ägs till 88 % av Halmstads City företagarförening och resterande 12 % av kommunen genom Halmstads Näringslivs AB.
 
Halmstads City bygger sin verksamhet på ett nära samarbete mellan köpmän, fastighetsföretagare, kommunen samt övrigt näringsliv med den gemensamma strävan att främja och utveckla stadskärnans unika kvaliteter. Vi arbetar bland annat med marknadsföring, utbildning, säkerhetsfrågor och evenemang för en fortgående förädling och utveckling av stadskärnan. 

 

Besöksadress: Köpmansgatan 20, Fattighuset vid Lilla Torg

Styrelse

Ordförande:    Stefan Petersson, Styrelseakademien

Vice ordförande: 
Karolina Davidsson, Halmstad Näringslivs AB

Ledamöter:    
 Björn Åberg, The Body Shop
                     
 Ann Johansson, Destination Halmstad
                       
Johan Torstensson, Cityfastigheter
                       
Per Arbin, Fastighetsägarna GFR
                     
 Peter Ziegler, Carlanders
                       
Sofia Johansson, SODA

Suppleanter:    
Johan Hedberg, The Bulls Pub
                       
Anders Thorén, Teknik och fritid

Valberedning:  Peter Kellner, Ekonomiutveckling AB
                       
Anita Klingmyr Wallentin, Lindex

Har du en fråga som du önskar att styrelsen eller valberedningen tar upp, maila den till city@halmstad.se eller direkt till ovan representanter.  
 

Vill du bli medlem?

Kontakta Sanna Westerberg, Verksamhetschef på Halmstads City.
035-13 73 50,
city@halmstad.se
eller skriv i verksamhetens namn och telefonnummer nedan så kontaktar vi dig. 

 

  SannaWesterberg
Verksamhetschef
Tfn: 035-13 73 50

city@halmstad.se
sanna.westerberg@halmstad.se

 Rebecka Wik
Projektkoordinator
Tfn: 0738-27 86 29  

rebecka.wik@halmstad.se

Stadens hjärta

Stadens hjärta är ett samverkansprojekt mellan Halmstads City, Fastighetsägarna Halmstad och Halmstads kommun. Syftet med projektet är att skapa bättre samverkan mellan kommun och näringsliv för att kunna utveckla och förbättra stadskärnans attraktivitet. Områden som lyfts fram är Stadsmiljö, Kultur/Evenemang och Utbud. De aktuella dokumenten finner du på: www.halmstad.se/stadenshjarta

Tyck till om Halmstad centrum! Vilken är din bästa idé för att utveckla centrum?
 
Din idé är viktig. Idéerna kommer att samlas in för att på något sätt bidra till utvecklingen av centrum. Alla förslag tas därför tacksamt emot!