Om oss

Halmstads City ska genom samordnad marknadsföring förstärka & utveckla Halmstads City som kommersiellt och kulturellt centrum samt ha kontakt med Halmstads kommun, delta i plan- och planeringsfrågor samt samarbeta med fastighetsägarna.

För att på bästa sätt arbeta efter vår affärsidé bildades Halmstads City Utveckling AB 1992. Detta bolag ägs till 88 % av Halmstads City företagarförening och resterande 12 % av kommunen genom Halmstads Näringslivs AB.
 
Halmstads City bygger sin verksamhet på ett nära samarbete mellan köpmän, fastighetsföretagare, kommunen samt övrigt näringsliv med den gemensamma strävan att främja och utveckla stadskärnans unika kvaliteter.
 
Vi arbetar bland annat med marknadsföring, utbildning, säkerhetsfrågor och evenemang för en fortgående förädling och utveckling av stadskärnan. 

 

Halmstads Citys styrelse består av:

Ordförande:    
Stefan Petersson, StyrelseAkademien

Ledamöter:      Björn Åberg, The Body Shop
                       Ann Johansson, Destination Halmstad 
                       Johan Torstensson, Cityfastigheter 
                     
 Karolina Davidsson, HNAB
                       Per Arbin, Fastighetsägarna GFR 
                     
 Peter Ziegler, Carlanders 
                       Sofia Johansson, SODA

Suppleanter:    Johan Hedberg. The Bulls Pub  
                       
Anders Thorén, Teknik & Fritidsförvaltningen 
                     
 Pernilla Järnberg, Åhléns

Valberedning:  Peter Kellner 
                       Anita Klingmyr Wallentin 

Har du en fråga som du önskar att styrelsen eller valberedningen tar upp, maila den till city@halmstad.se eller direkt till ovan representanter.  

Stadens hjärta

Stadens hjärta är ett samverkansprojekt mellan Halmstads City, Fastighetsägarna Halmstad och Halmstads kommun. Syftet med projektet är att skapa bättre samverkan mellan kommun och näringsliv för att kunna utveckla och förbättra stadskärnans attraktivitet. Områden som lyfts fram är Stadsmiljö, Kultur/Evenemang och Utbud. De aktuella dokumenten finner du på: www.halmstad.se/stadenshjarta

Tyck till om Halmstad centrum! Vilken är din bästa idé för att utveckla centrum?
 
Din idé är viktig. Idéerna kommer att samlas in för att på något sätt bidra till utvecklingen av centrum. Alla förslag tas därför tacksamt emot!Sanna Westerberg
Verksamhetschef
Tfn: 035-13 73 50

city@halmstad.se
sanna.westerberg@halmstad.se
Rebecka Wik
Projektkoordinator
Tfn: 0738-27 86 29  

rebecka.wik@halmstad.se

Styrelse

Hur gör jag för att bli medlem?

Kontakta Sanna Westerberg, Verksamhetschef på Halmstads City.
035-13 73 50,
city@halmstad.se

Önskemål om aktiviteter i City?